En els següents enllaços trobareu informació sobre la prestació extraordinària per cessament de l'activitat per als autònoms: en què consisteix, qui pot demanar-la, requisits per a sol·licitar-la, on presentar la documentació, etc.

Información sobre la prestación de la Seguridad Social

Información sobre la prestación de la Mutua UMIVALE

Guía sobre la prestación cese de actividad autónomos COVID19 de la Mutua UMIVALE