Consulta dels criteris de concessió de les ajudes, la documentació a presentar i el model de sol·licitud en el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DEL GENOVÉS.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 29 d’octubre al 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos utilitzant el tràmit específic disponible en la SEU ELECTRÒNICA GENOVES.

Més informació:

AODL El Genovés

Tel. 96 222 91 66

Correu-e: aodl@genoves.es