El projecte Xarxa ADL del Genovés i la Galeria Empresarial del Genovés és un projecte desenvolupat per l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local del Genovés (AODL) en col·laboració amb DIVALTERRA que té com a objectiu principal donar visibilitat a Internet al teixit empresarial i comercial del municipi. A més, al portal https://genoves.divaladl.es/ hi ha disponible informació actualitzada per a demandants d’ocupació, empresaris i emprenedors. El portal també incorpora un potent buscador d’ajudes i subvencions.

Des de l’AODL animem la població a que visite el portal https://genoves.divaladl.es/ i conega millor els serveis i productes que ofereixen les diferents empreses i comerços del Genovés.


L'Ajuntament del Genovés forma part, junt a altres 154 entitats locals i supramunicipals, de la xarxa provincial d'ADL coordinada per l'empresa provincial Divalterra, donant cobertura a més del 90% de la població i municipis de la demarcació de València.
Divalterra oferix a les ADL ferramentes de promoció com www.galeriaempresarial.es, que compta ja amb més de 17.000 empreses, i plataformes de gestió con www.divaladl.es, així com assessorament en la preparació de projectes, formació especialitzada en matèries relacionades amb el desenvolupament local, a més de propiciar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els agents implicats en la promoció socioeconòmica del territori.