El proyecto Red ADL de Genovés y la Galería Empresarial de Genovés es un proyecto desarrollado por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Genovés (AEDL) en colaboración con DIVALTERRA que tiene como objetivo principal dar visibilidad en Internet al tejido empresarial y comercial del municipio. Además, el portal https://genoves.divaladl.es/ hay disponible información actualizada para demandantes de empleo, empresarios y emprendedores. El portal también incorpora un potente buscador de ayudas y subvenciones.

Desde el AEDL animamos a la población a que visite el portal https://genoves.divaladl.es/ y conozca mejor los servicios y productos que ofrecen las diferentes empresas y comercios de Genovés.


L'Ajuntament del Genovés forma part, junt a altres 154 entitats locals i supramunicipals, de la xarxa provincial d'ADL coordinada per l'empresa provincial Divalterra, donant cobertura a més del 90% de la població i municipis de la demarcació de València.
Divalterra oferix a les ADL ferramentes de promoció com www.galeriaempresarial.es, que compta ja amb més de 17.000 empreses, i plataformes de gestió con www.divaladl.es, així com assessorament en la preparació de projectes, formació especialitzada en matèries relacionades amb el desenvolupament local, a més de propiciar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els agents implicats en la promoció socioeconòmica del territori.